FAYDALI BİLGİLER

ANA SAYFA

• Yılda en az 1 defa bakım ve temizlik yapılmalıdır. Depo içi 3 kez yıkanmalı ve temizlik için hafif deterjanlar
• Kullanılan suyun niteliğine bağlı olarak zaman içerisinde depolarda kirlenme, pas oluşumu ve kalıcı tahribat olabilir.
• İleride tamiri mümkün olmayan kalıcı tahribatlar oluşmaması için depo temizliğine dikkat edilmelidir.
• Depoların üzerine çıkılmamalı ve ağır malzemeler konulmamalıdır.
• Deponun üzerindeki alan başka malzemelerin depolama alanı olarak kullanılmamalıdır; bu sebeple doğabilecek hasarla garanti kapsamı dışındadır.
• Kullanılan suyun niteliğine dikkat edilmelidir.
• Kuyu suyu, atık su v.b. depoya zarar verebilecek niteliksiz sulara dikkat edilmelidir.
• Depo temizliği bilinmeyen kimyasallar ile yapılmamalıdır.
• Depo doldurma ağzında kartuşlu filtre kullanmak deponun temiz kalmasına yardımcı olur ve deponun ömrünü arttırır.
• Hidrafor emiş ağzı 2″ (inç) üzeri ise depo ile hidrafor arasında kompansatör kullanılmalıdır.
• Depo yanında paslı malzeme bulundurulmamalıdır. İletkenliği yüksek olan kuyu suları kullanılması durumunda paslanmaya karlı önlem alınmadığı taktide depo garanti kapsamı dışındadır.
• Su deposu boru bağlantıları düzenli olarak kontrol edilmeli, paslı, su kaçıran ya da kırık parçalar değiştirilmelidir. Yanlış bağlantılardan doğabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
• Su deposu oturma alanı temiz tutulmalı, suyla olan irtibatı kesilmelidir. Plastik kaide kullanımı önerilir.
• Su depolarında düzenli olarak su kaçağı kontrolü yapılmalı, gerekirse vakit geçirmeden tamir edilmelidir.
• Su depolarında bakım ve tamirat işlemlerini yapmadan yetkili satıcıya/imalatçıya haber verilmelidir.
• Su deposu içi gergi bağlantılarını düzenli olarak kontrol edilmelidir.
• Su deposunun kurulacağı alan, deponun özelliklerine uygun biçimde düzenlenmelidir.
• Depolar TS266 içme suyu standartlarına uygun sular için tasarlanmıştır.
• Depoların kurulacağı alanda yapılmış olan beton kaidenin statik hesabı depo tonajına uygun olmalıdır. Beton kaidenin yapımından kaynaklanabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.