EPOKSI BOYALI SU DEPOLARI

Epoxy kelimesi Yunanca iki farklı kelimeden türemiştir: “üzerinde” anlamına gelen “epi” ve “keskin/asitli” anlamına gelen “oxy” . EPOXY kimyasının tarihi 1900′lerin ilk yıllarında, Rus kimyager Prileschajev olefinler’in peroksibenzoik asit ile reaksiyona girerek epoksitleri oluşturduğunu keşfettiğinde başlamıştır. 1930 yılının ortalarında Alman bilim adamı P. Schlack aminleri birden fazla epoksit grup içeren epoksit karışımları ile reaksiyona sokarak hazırladığı yüksek molekül ağırlıklı poliaminler için patent almak üzere başvurmuştur. Patent, epiklorohidrin ile bisfenol A’nın epoksit karışımlarının reaksiyonu olarak tanımlanmıştır.
Epoksi, suya, asitlere ve alkaliye karşı direnç gösteren, zamanla bu gösterdiği direnci yitirmeyen, yapıştırıcı özlü bir kimyasal reçinedir.
Çatlağa doldurulmuş epoksi yapıştırıcısı, çatlağın yarattığı süreksizlik ortamını sürekli duruma dönüştürür, çatlağın her iki tarafını çatlak boyunca sürekli olarak birbirine bağlar ve gerilme birikimlerini önler.
Cam veya karbon elyaf ile epoksi birlikteliği mükemmel mekanik dayanıklılığa sahiptir. Bu yüzden uzay ve havacılık teknolojilerinde ve denizcilik alanında çok kullanılır. Genellikle iki bileşenli olan epoksiler, diğer termoset plastikler gibi belli süre sonra sıvı halden katı hale geçer ve bir iki hafta içinde kürlenerek nihai sertliğe ulaşır.
Epoksi, inşaat alanında da çok yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Çatlakların doldurulmasında, sonradan betonun içine eklenecek çelik donatıların yerleştirilmesinde (filiz ekimi) kullanılır. Betonarme içine ekilen donatılar için çekme mukavemetleri oldukça yüksektir.
Epoksi, ayrıca boya veya astar olarak da uygulanmaktadır.
Epoksi; endüstriyel üretim tesisleri, gıda üretim tesisleri, tekstil fabrikaları, ilaç fabrikaları, entegre büyükbaş hayvan çiftlikleri süt sağım ve sağmal üniteleri, hastaneler, okullar, elektrik santralleri, depolar, yükleme boşaltma alanları, montaj alanları, oto galeri, gösteri alanları, boyahane ve bakım üniteleri, otoparklar, servis alanları ve benzeri tesislerde, betonun aşınma, darbe ve kimyasal dayanımını arttırmasından ötürü zemin kaplaması olarak da da kullanılmaktadır. Kaplanmış alanların, tozumazlığın artması, çeşitli sıvıların emiliminin ortadan kalkması, kolay temizlenebilmesi ve bakteri oluşumunun engellenmesinden dolayı hijyen standartları yükselir.
Epoksi Uygulamalarının Avantajları
Geniş renk yelpazesi olan epoksi, antibakteriyel özelligine sahip, estetik, yekpare görünümü ile kimyasal mekanik mukavemeti olumlu sonuçlar veren , kaymazlik ve geçirimsizlik istendiginde ideal bir çözüm olan; polyepoksit bir sertlestirici ya da katalizatör ajan ile kimyasal reaksiyona girdiginde sertleşen ve kürünü alan sentetik bir reçinedir.Bir çok ürünü bulunan epoksinin her seçenegı ayrı zemin ve duvar uygulamaları için üretilmiş ve sunulmustur. Kullanım alanları; ilaç fabrikaları, hastaneler, ameliyathaneler, gıda sanayi tesislerı ve ağır sanayi yapıları ,spor alanları, squash salonları, oteller, soğuk hava depoları, içme suyu ve atik su depoları, mağaza, ofisler ve üretim yapılan her alandır.Betonarme betonu ile güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturulması
Çok geniş bir yelpaze içinde yer alan Agresif kimyasal maddelere karşı mükemmel bir direnç göstermesi Sıvıların penetrasyonuna (nufuziyetine) kesin çözüm sağlaması, tokluk, dayanıklılık ve esneklik ile darbe ve aşınma direncını arttırması,
Hijyenik ve temizlenmesi kolay yüzey temini,
Çatlamaya karsi direnci arttırması,
Düşük kaplama kalınlıklarının temini,
Çalışmaların asgari düzeyde engellenmesini sağlayacak ölçüde çabuk uygulanabilirlik ve kürlenme.
Epoksi Zemin Kaplama Avantajları
* Epoksi Zemin Kaplamaları
* Zemine dekoratif görünüm kazandırır.
* Hijyen açısından uygundur.
Epoksi Kullanım Alanları
Kullanıldığı alanlar, uygulama tarzına ve ürün seçimine bağlı olarak şöyle sıralanabilir;
– Tekstil Fabrikaları
– Gıda Endüstrisi
– İlaç Fabrikaları
– Otomobil Servisleri
– Petrokimya Tesisleri
– Matbaalar
– Laboratuarlar
– şişeleme ve Dolum Tesisleri
– Hastaneler
– Uçak Hangarları
– Lastik Fabrikaları
– Depolar, Antrepolar
– Tv Stüdyoları
– Eletronik Montaj Alanları
– Bira ve Şarap Tesisleri
– Plastik Sanayii
– Yemek Fabrikaları
– Teras Kaplamaları
• Donatı ve demirlerin yapıştırılmasında; taş, çelik alüminyum ve hatta ahşabın yapıştırılmasında.
• Betonarmede; ankraj demirlerinin oluşturulması amaçlı filiz ekme işlerinde.
• Beton, sıva, metal, seramik, polyester ve epoksi yüzeyler üzerine ince kaplama malzemesi olarak, yapısal bağlantı ve onarım işlerinde.
• Prefabrik beton elemanları ve kolonların montajında; çatlak ve kırıkların tamiratlarında.
• Yüzey koruyucu kaplama olarak.
• Taze betonu, eski sertleşmiş beton veya harca bağlamak için yapıştırıcı reçine olarak.
• Aşınmaya karşı koruyucu kaplama yüzeyi olarak.
• Köprü taşıyıcı plakalar, makina ayakları, bağlama civataları, tren ray hatlarında sorunsuz yüzey ve dayanıma sahip imalatlar için.
• Ahşap, yığma ve betonarme yapılarda yüklerin artması, hasar ve eskime olması, yapısal değişiklikler yapılması, dizayn ve imalat hatalarının bulunması durumunda yapıların güçlendirilmesi amacıyla.
• Kimyasal ve mekanik etkilerle karşılaşacak zemin ve duvar seramik kaplamalarının derzlerinde, sert, su geçirimsiz ve kimyasallara dayanıklı derz dolgu malzemesi olarak; havuz, çamaşırhane, hastane, laboratuvarlarda.
• Yüksek dayanımlı zemin ve duvar boyası olarak.
• Su altı imalatlarında.
• Yapılarda, herhangi bir sebeple çatlakların ve oyukların doldurularak yapıştırılması veya enjekte edilmesi amacıyla kullanılabilir.
En yaygın olarak kullanılan epoksi grubu, zemin kaplaması olarak kullanılan gruptur.
Epoksi yüzey kaplama uygulamalarının genel özellikleri şöyle sıralanabilir:
• Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
• Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dayanıklı yüzeyler oluşturur.
• Dekoratif uygulamalarda geniş bir renk yelpazesine sahiptir.
• Kolay temizlenir, hijyeniktir.
• Agrega ilavesi ile kaymaz bir zemin elde edilebilir.
• Yağ ve kimyasallara karşı dirençlidir.
• Estetiktir.
• Solvent içermez.
Epoksi, genel olarak, beton yüzeylerin partiküler bir kaplama düzlemi oluşturulmak sureti ile korunması, tamiri ve dekoratif bir görünüm verilmesi amacıyla kullanılan bir ürün grubudur. Bu özelliklerinden dolayı, çok geniş bir alanda; sağlam, dekoratif, sıhhi kimyasal ve fiziksel dayanımları çok yüksek, hem uygulama ve hem de sonraki kullanım ömrü içinde insan sağlığına zararsız yüzeylerin imalatında her geçen gün daha da artan bir taleple kullanılmaktadır. Yapı sektörünün her geçen gün daha bilimsel ve teknolojik metotlara yönelmek ihtiyacı, uzmanlaşmış bilimsel ve teknik kadrolarla üretilen ve uygulanan ürünlerin daha da yaygılaşarak kendilerine zemin hazırlaması şansını ve zorunluluğunu dayatmaktadır. Bu çerçevede epoksi ürün grubu gelecekte çok daha fazla tanınacak, kullanılacak ve sevilecek “modern” yapı malzemelerinin başında gelmektedir

Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın